اگر ميخواهي دليل اينكه چرا بشر نتوانسته است از حداكثر توان خود بهره ببرد و هرگز هم نخواهد برد را در يك كلمه بيان كني، آن كلمه «جلسات» خواهد بود. (Dave Barry)
مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

زنجیره تأمین


 

تقویم آموزشی

ثبت نام و حضور در رویدادها

اسپانسرشیپ

آموزش در محل

اخبار و رویدادها
مرا از برنامه های خود مطلع سازید 

کنفرانس های پیش رو


کنفرانس های اخیر

دوره های آموزشی پیش رو


دوره های آموزشی اخیر

نمایشگاه های تخصصی پیش رو


نمایشگاه های تخصصی اخیر

همکاران ما