اگر ميخواهي دليل اينكه چرا بشر نتوانسته است از حداكثر توان خود بهره ببرد و هرگز هم نخواهد برد را در يك كلمه بيان كني، آن كلمه «جلسات» خواهد بود. (Dave Barry)
مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

کنفرانس اروپایی :مدیریت -به روز


19 اسفند 1395

http://emu-summit.org/
مرا از برنامه های خود مطلع سازید 

مدیریت امروز            3 روز            8:30 - 5:00            آلمان -فرانکفورت

کنفرانس اروپایی :مدیریت -به روز

((مدیریت به روز)) بدون شک رویداد تخصصی است که خلاقه ترین،برجسته ترین و با ارزشترین محتوای امروز حوزه کسب و کار و مدیریت  را در خود خواهد داشت.

این کنفرانس بر اساس تصمیم برگزار کنندگان آن ، هر ساله با ارائه بهترین سخنرانان کلیدی، کارشناسان،مشاوران و دانشجویان مدیریت و مهندسی صنایع برگزار می شود.از طرف دیگر این رویداد گردهم آورنده شرکت کنندگانی شامل دانشگاهیان،مدیران مختلف صنایع،کارشناسان کسب و کار،کارآفرینان،دانشجویان و متخصصان  حرفه ای خواهد بود.

در طی سه روز کنفرانس،سخنرانی ها و کارگاههای کاربردی و عملی در موضوعات حیاتی و اثربخش مدیریت امروز ارائه خواهد شد. چیدمان محتوای کنفرانس به گونه ای خواهد بود که به شرکت کنندگان حق انتخاب را در برنامه نهایی خواهند داشت. تا بر پایه نیاز و علاقه خود در برنامه تعیین شده حضور یابند.

اهداف

  • ایجاد فرصت و فضای مناسب برای دانش پژوهان،پژوهشگران و محققان متعد،ارائه دستاوردها و موفقیت های خود.
  • اقدام و عمل به عنوان مرکزی برای ایده های جدید و نوآورانه در نظریه ها و شیوه های مدرن مدیریت
  • ارائه شناخت آخرین راهکارهای کلاس جهانی در مدیریت و تکنیک ها و ابزار های جدید سازمانی
  • تبادل تجربیات مدیریتی در سازمان های موفق
  • ایجاد شبکه ارتباطی بیش از 200 شرکت کننده حرفه ای از شرکت ها و سازمان های منطقه ای و بین المللی
همکاران ما