تقريباً صد در صد نوآوري ها، نه از تحليل بازار، بلكه توسط افرادي كه به شدت از وضع موجود ناراضي بوده اند الهام گرفته شده است. (Tom Peters)
مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

کنفرانس اروپایی :مدیریت -به روز


19 اسفند 1395

http://emu-summit.org/
مرا از برنامه های خود مطلع سازید 

مدیریت امروز            3 روز            8:30 - 5:00            آلمان -فرانکفورت

کنفرانس اروپایی :مدیریت -به روز

((مدیریت به روز)) بدون شک رویداد تخصصی است که خلاقه ترین،برجسته ترین و با ارزشترین محتوای امروز حوزه کسب و کار و مدیریت  را در خود خواهد داشت.

این کنفرانس بر اساس تصمیم برگزار کنندگان آن ، هر ساله با ارائه بهترین سخنرانان کلیدی، کارشناسان،مشاوران و دانشجویان مدیریت و مهندسی صنایع برگزار می شود.از طرف دیگر این رویداد گردهم آورنده شرکت کنندگانی شامل دانشگاهیان،مدیران مختلف صنایع،کارشناسان کسب و کار،کارآفرینان،دانشجویان و متخصصان  حرفه ای خواهد بود.

در طی سه روز کنفرانس،سخنرانی ها و کارگاههای کاربردی و عملی در موضوعات حیاتی و اثربخش مدیریت امروز ارائه خواهد شد. چیدمان محتوای کنفرانس به گونه ای خواهد بود که به شرکت کنندگان حق انتخاب را در برنامه نهایی خواهند داشت. تا بر پایه نیاز و علاقه خود در برنامه تعیین شده حضور یابند.

اهداف

  • ایجاد فرصت و فضای مناسب برای دانش پژوهان،پژوهشگران و محققان متعد،ارائه دستاوردها و موفقیت های خود.
  • اقدام و عمل به عنوان مرکزی برای ایده های جدید و نوآورانه در نظریه ها و شیوه های مدرن مدیریت
  • ارائه شناخت آخرین راهکارهای کلاس جهانی در مدیریت و تکنیک ها و ابزار های جدید سازمانی
  • تبادل تجربیات مدیریتی در سازمان های موفق
  • ایجاد شبکه ارتباطی بیش از 200 شرکت کننده حرفه ای از شرکت ها و سازمان های منطقه ای و بین المللی
همکاران ما