در گذشته رهبر سازماني يك رئيس بود. امروزه رهبران بايد شريك كاركنان خود باشند. آنها ديگر نمي توانند با تكيه بر قدرت سازماني هدايت سازمان را به تنهايي انجام دهند. (Ken Blanchard)
مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

کنفرانس تحول دیجیتالی


01 شهریور 1396

http://dt-summit.ir/
مرا از برنامه های خود مطلع سازید 

فناوری اطلاعات            روز2            8:30 - 5:00            تهران

کنفرانس تحول دیجیتالی

" تحـوّل  دیجیتـالی : باز کردن قفـل ظرفیـت های سـازمان " 

همایش تحوّل دیجیتالی 
طبق بررسی اندیشکده گارتنر تا سال 2017 بالغ بر 20% از رهبران بازار کسب و کار موقعیت شغلی خود را در شرکت هایی که از سال 2000 به بعد تاسیس شده اند از دست خواهند داد ! به چه دلیل ، به دلیل فقدان مزیت های دیجیتالی .
دیری است که تحوّل دیجیتالی به کسب و کارها شهاست و صلابت بخشیده است . بدون تعارف در 2017 کسانی که در به آغوش کشیدن پدیده های دیجیتال و در افتادن در وادی نوآوری تلاش نکنند باید غزل خداحافظی را بخوانند !.
( البته این قواعد شرایط کلی و دورنمای موجود را ترسیم می کنند و البته با ساختار مریض و بی سر و ته زیست بوم ما به طور قطع منافات دارند)
شرکت های امروز در هول و ولای یافتن روش ها و شیوه های تغییر و تحوّل هستند تا با برداشتن گام های توفنده و در جهت تامین خواست های مشتری ، افزایش حضور فناوری های نوین و این که چه خاکی برسر بریزند تا تغییر عمده در سازمان خود ببینند .
این جمله را به خاطر بسپارید :
"زنده ماندن درتغییر چشم انداز دیجیتالی ، به کلیدآن بستگی دارد."
به همین دلیل با تنظیم و طراحی این همایش به سراغ شما آمده ایم . کلید حل معمّای زنده ماندن در دستان متخصصان ، متفکران ، تحلیل گران و مدیرانی است که اوضاع حال و آینده را در اذهان نگران و مشوش خود به عینه مشاهده می کنند و آن را می توانند به شما نیز متقل کنند. مدیریت و کنترل به سبک و سیاق (حتی) بازه ی 2000 تا 2017 مساوی با ورشکسته شدن مالی ، صوری و اعتباری است .
همایش تحوّل دیجیتالی با مهندسی مباحث حسابی و به هم پیوسته و عناوین کاربردی با استفاده از حضور زبدگان و متخصصانِ با درک و شعوری ایرانی بسته شده است تا الهام بخش نیازهای شما در هدایت به سمت تغییر معنادار استراتژی دیجیتالی شما باشد .
به یادداشته باشید، بهره گرفتن از اندیشمندان و سخنرانان این همایش را به سخنرانی 40 – 45 آن ها کافی ندانید جلسات تعاملی خود را در حین فرصت های ایجاد شده مغتنم بشمارید . مشتاقانه منتظر شما در این میدان تحوّل و تغییر هستیم .

محورهایی که به بحث گذاشته خواهند شد :
•    تجربه مشتریان (Customer Experience )  
•    کسب و کارهای دیجیتالی و بازاریابی 
•     اینترنت اشیاء
•    آخرین ابزار ها و روش ها 
•    آینده کار
•     تحوّل  در کسب  و کار 
•    برندینگ مشتری
•    نوآوری دیجیتالی 
•     SAMC ( اجتماعی ، موبایل ، تحلیل وار ) 
•    بر هم زننده ی دیجیتالی 
•    تفکر سیستمی 
•    شروع تحوّل  دیجیتالی 
•    ایجاد کردن و مدیریت نمودن تیم های دیجیتالی 
•    فرهنگ سازمانی 
•    به کار گیری " تحلیل داده ها " به عنوان ابزاری ضروری برای به دست آوردن بینش 
•    بینش های نوین در روش های سنتی

مدیریت کسب و کار در دنیای نوآوری های مخّـل

•    در همگرائی SMAC  سرمایه گذاری کنید .
•    رهبری دیجیتالی را شتاب دهید .
•    پیاده سازی ذهنیت " اول - دیجیتالی " 
•    رشد مدل های کسب و کار دیجیتالی 
•    برنامه ریزی استراتژیک در دنیای IOT 
•    زنده کردن فرآیند نوآوری 

دلایل شرکت اجباری در همایش :
•    راهبردهای دیجیتالی : یکپارچگی ابر ، تجزیه و تحلیل ، سیار و رسانه های اجتماعی برای کسب درآمد .
•    تحوّل دیجیتالی : فرصت ها ، تهدیدات و چالش ها 
•    نوآوری : استقبال از نوآوری و تغییر از طریق فناوری 
•    صرفه جوئی در هزینه : مدیریت بودجه IT و ارائه خدمات از تغییر مدیریت IT 
•    مدیریت پروژه : دست یابی به رویکرد یکپارچه در مدیریت فناوری کارکنان و فرآیندها 
•    کلان داده ها : کسب ارزش استراتژیک و بهبود ارائه خدمات از طریق تحلیل داده ها 
•    ارائه خدمات الکترونیکی : تسهیل فرآیندهای حاکمیتی و ارائه خدمات از طریق ICT 
•    راهکارهای سیار ( موبایل ) : مدیریت دستگاه های موبایل ( سیار ) و اپلیکیشن های موبایل دولتی 
•    امنیت و حریم خصوصی:  سیاست ها و کاهش ریسک 
•    تغییر یافتن نقش مدیران IT سازمان 
•    باز آفرینی دیجیتالی : چگونگی طرح و اجرای یک نقشه راه موفق تحوّل دیجیتالی 


سوالات امکان پذیری که در همایش توسط متخصصان ، پاسخ داده خواهد شد

    چالش ها و خطرات ناشی از تحوّل دیجیتالی چیست ؟ 
    صلاحیت ها و قابلیت های مورد نیاز سازمانی و تکنولوژیکی چیست ؟
    تعریف نقش جدید مدیر ارشد دیجیتال در فضای جدید تحوّل دیجیتالی ؟
    فرآیندهای توسعه در تحوّل دیجیتالی چیست ؟
    محرک ها و موانع در تحوّل دیجیتالی کدامند ؟
    چگونگی همکاری سازمان ها در اکو سیستم های دیجیتالی ؟
    چگونگی تحوّل مدل های کسب و کار 
    نقش آزمایشگاه نوآوری دیجیتالی کدام است ؟
    مواجه با انتخاب های راهبردی و شبهه ها و تناقض های ممکن در جریان تحوّل دیجیتالی ؟ 
    انواع آزمایش های مورد نیاز داده در یک تحول دیجیتالی چیست ؟ 
    نقش معماری سازمانی در تحوّل دیجیتالی چیست ؟
    نقش حاکمیت سازمانی در تحوّل  دیجیتالی چیست ؟
    آنچه باید درباره ی محرمانگی ، امنیت و اعتماد بدانیم ؟ 
    و کلی مباحث دیگر ...
 

همکاران ما