اگر ميخواهي دليل اينكه چرا بشر نتوانسته است از حداكثر توان خود بهره ببرد و هرگز هم نخواهد برد را در يك كلمه بيان كني، آن كلمه «جلسات» خواهد بود. (Dave Barry)
مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

کنفرانس تحول دیجیتالی


01 شهریور 1396

http://dt-summit.ir/
مرا از برنامه های خود مطلع سازید 

فناوری اطلاعات            روز2            8:30 - 5:00            تهران

کنفرانس تحول دیجیتالی

" تحـوّل  دیجیتـالی : باز کردن قفـل ظرفیـت های سـازمان " 

همایش تحوّل دیجیتالی 
طبق بررسی اندیشکده گارتنر تا سال 2017 بالغ بر 20% از رهبران بازار کسب و کار موقعیت شغلی خود را در شرکت هایی که از سال 2000 به بعد تاسیس شده اند از دست خواهند داد ! به چه دلیل ، به دلیل فقدان مزیت های دیجیتالی .
دیری است که تحوّل دیجیتالی به کسب و کارها شهاست و صلابت بخشیده است . بدون تعارف در 2017 کسانی که در به آغوش کشیدن پدیده های دیجیتال و در افتادن در وادی نوآوری تلاش نکنند باید غزل خداحافظی را بخوانند !.
( البته این قواعد شرایط کلی و دورنمای موجود را ترسیم می کنند و البته با ساختار مریض و بی سر و ته زیست بوم ما به طور قطع منافات دارند)
شرکت های امروز در هول و ولای یافتن روش ها و شیوه های تغییر و تحوّل هستند تا با برداشتن گام های توفنده و در جهت تامین خواست های مشتری ، افزایش حضور فناوری های نوین و این که چه خاکی برسر بریزند تا تغییر عمده در سازمان خود ببینند .
این جمله را به خاطر بسپارید :
"زنده ماندن درتغییر چشم انداز دیجیتالی ، به کلیدآن بستگی دارد."
به همین دلیل با تنظیم و طراحی این همایش به سراغ شما آمده ایم . کلید حل معمّای زنده ماندن در دستان متخصصان ، متفکران ، تحلیل گران و مدیرانی است که اوضاع حال و آینده را در اذهان نگران و مشوش خود به عینه مشاهده می کنند و آن را می توانند به شما نیز متقل کنند. مدیریت و کنترل به سبک و سیاق (حتی) بازه ی 2000 تا 2017 مساوی با ورشکسته شدن مالی ، صوری و اعتباری است .
همایش تحوّل دیجیتالی با مهندسی مباحث حسابی و به هم پیوسته و عناوین کاربردی با استفاده از حضور زبدگان و متخصصانِ با درک و شعوری ایرانی بسته شده است تا الهام بخش نیازهای شما در هدایت به سمت تغییر معنادار استراتژی دیجیتالی شما باشد .
به یادداشته باشید، بهره گرفتن از اندیشمندان و سخنرانان این همایش را به سخنرانی 40 – 45 آن ها کافی ندانید جلسات تعاملی خود را در حین فرصت های ایجاد شده مغتنم بشمارید . مشتاقانه منتظر شما در این میدان تحوّل و تغییر هستیم .

محورهایی که به بحث گذاشته خواهند شد :
•    تجربه مشتریان (Customer Experience )  
•    کسب و کارهای دیجیتالی و بازاریابی 
•     اینترنت اشیاء
•    آخرین ابزار ها و روش ها 
•    آینده کار
•     تحوّل  در کسب  و کار 
•    برندینگ مشتری
•    نوآوری دیجیتالی 
•     SAMC ( اجتماعی ، موبایل ، تحلیل وار ) 
•    بر هم زننده ی دیجیتالی 
•    تفکر سیستمی 
•    شروع تحوّل  دیجیتالی 
•    ایجاد کردن و مدیریت نمودن تیم های دیجیتالی 
•    فرهنگ سازمانی 
•    به کار گیری " تحلیل داده ها " به عنوان ابزاری ضروری برای به دست آوردن بینش 
•    بینش های نوین در روش های سنتی

مدیریت کسب و کار در دنیای نوآوری های مخّـل

•    در همگرائی SMAC  سرمایه گذاری کنید .
•    رهبری دیجیتالی را شتاب دهید .
•    پیاده سازی ذهنیت " اول - دیجیتالی " 
•    رشد مدل های کسب و کار دیجیتالی 
•    برنامه ریزی استراتژیک در دنیای IOT 
•    زنده کردن فرآیند نوآوری 

دلایل شرکت اجباری در همایش :
•    راهبردهای دیجیتالی : یکپارچگی ابر ، تجزیه و تحلیل ، سیار و رسانه های اجتماعی برای کسب درآمد .
•    تحوّل دیجیتالی : فرصت ها ، تهدیدات و چالش ها 
•    نوآوری : استقبال از نوآوری و تغییر از طریق فناوری 
•    صرفه جوئی در هزینه : مدیریت بودجه IT و ارائه خدمات از تغییر مدیریت IT 
•    مدیریت پروژه : دست یابی به رویکرد یکپارچه در مدیریت فناوری کارکنان و فرآیندها 
•    کلان داده ها : کسب ارزش استراتژیک و بهبود ارائه خدمات از طریق تحلیل داده ها 
•    ارائه خدمات الکترونیکی : تسهیل فرآیندهای حاکمیتی و ارائه خدمات از طریق ICT 
•    راهکارهای سیار ( موبایل ) : مدیریت دستگاه های موبایل ( سیار ) و اپلیکیشن های موبایل دولتی 
•    امنیت و حریم خصوصی:  سیاست ها و کاهش ریسک 
•    تغییر یافتن نقش مدیران IT سازمان 
•    باز آفرینی دیجیتالی : چگونگی طرح و اجرای یک نقشه راه موفق تحوّل دیجیتالی 


سوالات امکان پذیری که در همایش توسط متخصصان ، پاسخ داده خواهد شد

    چالش ها و خطرات ناشی از تحوّل دیجیتالی چیست ؟ 
    صلاحیت ها و قابلیت های مورد نیاز سازمانی و تکنولوژیکی چیست ؟
    تعریف نقش جدید مدیر ارشد دیجیتال در فضای جدید تحوّل دیجیتالی ؟
    فرآیندهای توسعه در تحوّل دیجیتالی چیست ؟
    محرک ها و موانع در تحوّل دیجیتالی کدامند ؟
    چگونگی همکاری سازمان ها در اکو سیستم های دیجیتالی ؟
    چگونگی تحوّل مدل های کسب و کار 
    نقش آزمایشگاه نوآوری دیجیتالی کدام است ؟
    مواجه با انتخاب های راهبردی و شبهه ها و تناقض های ممکن در جریان تحوّل دیجیتالی ؟ 
    انواع آزمایش های مورد نیاز داده در یک تحول دیجیتالی چیست ؟ 
    نقش معماری سازمانی در تحوّل دیجیتالی چیست ؟
    نقش حاکمیت سازمانی در تحوّل  دیجیتالی چیست ؟
    آنچه باید درباره ی محرمانگی ، امنیت و اعتماد بدانیم ؟ 
    و کلی مباحث دیگر ...
 

همکاران ما