در گذشته رهبر سازماني يك رئيس بود. امروزه رهبران بايد شريك كاركنان خود باشند. آنها ديگر نمي توانند با تكيه بر قدرت سازماني هدايت سازمان را به تنهايي انجام دهند. (Ken Blanchard)
مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات در نگهداشت و مدیریت دارایی


11 خرداد 1395

http://aidi.ir/emaintforum/
مرا از برنامه های خود مطلع سازید 

نگهداری و تعمیرات            8 ساعت            8:30-17:00           

نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات در نگهداشت و مدیریت دارایی

کنفرانس e-Maintenance به عنوان نخستین همایش تخصصی در بحث کاربردهای فناوری اطلاعات در نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی فیزیکی بر آن است تا با نمایش قابلیت ها و ظرفیت ها ، تنگناها و راهکارهای کارشناسان خبره متشکل از فعالان نگهداری و تعمیرات و فناوری اطلاعات بتواند با ارائه ایده ها ، تجارب ، نگرش ها ی آن ها موجب درک بیش از بیش تأثیر IT در نگهداری و تعمیرات شده و آن ها را ترغیب به ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده نماید . 

همکاران ما