اگر ميخواهي دليل اينكه چرا بشر نتوانسته است از حداكثر توان خود بهره ببرد و هرگز هم نخواهد برد را در يك كلمه بيان كني، آن كلمه «جلسات» خواهد بود. (Dave Barry)
مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات در نگهداشت و مدیریت دارایی


11 خرداد 1395

http://aidi.ir/emaintforum/
مرا از برنامه های خود مطلع سازید 

نگهداری و تعمیرات            8 ساعت            8:30-17:00           

نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات در نگهداشت و مدیریت دارایی

کنفرانس e-Maintenance به عنوان نخستین همایش تخصصی در بحث کاربردهای فناوری اطلاعات در نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی فیزیکی بر آن است تا با نمایش قابلیت ها و ظرفیت ها ، تنگناها و راهکارهای کارشناسان خبره متشکل از فعالان نگهداری و تعمیرات و فناوری اطلاعات بتواند با ارائه ایده ها ، تجارب ، نگرش ها ی آن ها موجب درک بیش از بیش تأثیر IT در نگهداری و تعمیرات شده و آن ها را ترغیب به ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده نماید . 

همکاران ما