تقريباً صد در صد نوآوري ها، نه از تحليل بازار، بلكه توسط افرادي كه به شدت از وضع موجود ناراضي بوده اند الهام گرفته شده است. (Tom Peters)
مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

اولین دوره آموزشی : رویکردهای نوین دولت الکترونیکی


04 آبان 1395
مرا از برنامه های خود مطلع سازید 

فناوری اطلاعات            2 روز            8:30-17:00            سالن آینده

اولین دوره آموزشی : رویکردهای نوین دولت الکترونیکی


دولت الکترونیکی یکی از گسترده ترین کاربرد فناوری اطلاعات در دنیای امروز است که در دولت ها تلاش فراوان و جدی به منظور استقرار این مهم صورت می گیرد. در کشور ما نیز طرح ها و برنامه های مرتبط با استقرار دولت الکترونیکی سالهاست در دستور کار دولت قرار گرفته و هر روز بیش از پیش به اهمیت آن پی برده می شود.آنچه در این دوره خواهید آموخت
 • مدل های مرجع معماری دولت الکترونیکی .
 • تعریف خدمات با رویکرد نوآوری .
 • امضای دیجیتال و کاربرد آن .
 • اهداف کنترل و مدیریت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات (COBIT)
 • استانداردهای تعامل پذیری در دولت الکترونیکی (eGIF)


مخاطبان دوره
 • معاونین وزارتخانه ها
 • روسای سازمان های دولتی
 • مدیران عامل شرکت های دولتی
 • مدیران کل دستگاه ها در استان ها


درباره این دوره

از آنجا که تمامی ارکان سازمانهای دولتی اعم از مدیران رده بالا تا سطوح میانی و اجرایی درگیر و مسئول موفقیت اجرای طرح های دولت الکترونیکی هستند، این دوره با هدف آشنایی با استانداردها و ابزارهای موفقیت اجرای طرح ها و راهکارهای دولت الکترونیکی ویژه مدیران، کارشناسان و دست اندرکاران در دستگاههای دولت و همچنین متخصصین فناوری اطلاعات و دانش آموختگان حوزه های مرتبط طراحی و به اجرا گذاشته شده است تا بیش از پیش به توفیقات موثر و پایدار در ارائه خدمات دولت الکترونیکی به مردم دست یابیم.  شرح محتویات دوره

1 - مدلهای مرجع معماری دولت الکترونیکی

با استفاده از یک واژگان و قالب معماری مشترک بین سازمانهای دولتی، مجموعه سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات در دولت الکترونیکی را بهتر می توان مدیریت نمود. در این بخش از دوره، اهداف و ساختارهای پنج مدل مرجع زیر ارائه می گردد:

• Performance Reference Model (PRM)

• Business Reference Model (BRM)

• Service Reference Model (SRM)

• Data Reference Model (DRM)

• Technical Reference Model (TRM).

 

2 - تعریف خدمات با رویکرد نوآوری

تعریف خدمات با رویکرد نوآوری و تجربه بر اساس متدلوژی مهندسی تجربه خدمات یکی دیگر از تجربیات ارائه خدمات نو به شهروندان است. در این روش‌شناسي مهندسي تجربه خدمات، طراحي و توسعه خدمات جديد با استفاده از مدل‌ها، روش‌ها و ابزارهاي مناسب، به شيوه‌اي نظام‌مند ارائه شده است. در اين بخش از دوره، سه مرحله اساسي زير در روش‌شناسي مهندسي تجربه خدمات ارائه می گردد:

 1. مرحله اول: تجزيه و تحليل روند يا شناسايي نيازهاي شهروندان.

 2. مرحله دوم: طراحي خدمت.
 3. مرحله سوم: آزمون خدمت.

 

3 - امضای دیجیتال و کاربرد آن

 • آشنایی با مبانی امضای دیجیتال و زیر ساخت کلید عمومی
 • نحوه تولید امضا
 • کاربرد امضای دیجیتال و شیوه امضای اسناد الکترونیکی
 • محرمانگی اسناد الکترونیکی همراه با امضای دیجیتال

 

4 - اهداف کنترل و مدیریت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات (COBIT)

برای کمک به مدیریت سرمایه های فناوری اطلاعات، و اعتماد به درستی راهکارها و خدمات فناوری اطلاعات از ابزاری به نام COBIT استفاده می شود. اجزای COBIT در سه بعد فرایندها، معیارها و منابع اطلاعات شناخته شده است. در این بخش از دوره، انواع فرایندهای فناوری اطلاعات، جزئیات کیفیت و اعتماد سازی اطلاعات، و همچنین به کارکنان، سامانه ها، فناوری، تجهیزات و اطلاعات به عنوان منابع فناوری اطلاعات پرداخته می شود.

 

5 - استانداردهای تعامل پذیری در دولت الکترونیکی (eGIF)

یکی از دستاوردهای قابل توجه در دولت الکترونیکی، امکان ارائه خدمات مرتبط به هم از سازمانهای مختلف  به شهروندان است. بسیاری از خدمات دولت از طریق ارتباط بین فرایندها و اطلاعات سازمان های مرتبط با هم ارائه می گردند. بنابر این تبادل اطلاعات در بستر فناوری و فرآیندهای مختلف از سازمانهای مختلف، یکی از گره های اساسی و مقدماتی در استقرار دولت الکترونیکی است. به همین منظور، تجربه چارچوبهای تعامل پذیری بین سامانه ها و سازمانهای مختلف دولتی به منظور یکسان سازی و تعامل معنایی و فناوری اطلاعات یک گام اساسی در استقرار دولت الکترونیکی است. در این بخش از دوره ، مفاهیم ، استانداردها، و تجربیات جهانی در پیاده سازی این نیاز ارائه می گردد.

 

 

آشنایی با مدرس دوره

دکتر محمودزرگر

محقق و نويسنده در حوزه ی فناوری اطلاعات، مديريت و تجارت الكترونيكی و عضو كميته ی راهبری AFACTنحوه ثبت نام و حضور در دوره
 • پرداخت هزینه ثبت نام طبق جدول هزینه ها به شماره حساب: 1 - 11788891-8100-356  نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید سلیمانی به نام مرکز توسعه اطلاعات کاربردی.
 • اعلام اسامی شرکت کننندگان بوسیله سربرگ سازمان /شرکت و ارسال آن به دبیرخانه مرکزتوسعه اطلاعات کاربردی.

 

 • تخفیف ثبت نام زود هنگام در صورتی اعمال خواهد شد که هزینه ثبت نام قبل از زمان مورد نظر پرداخت و فیش آن به نمابر مرکزتوسعه اطلاعات کاربردی ارسال گردد.

مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

تلفن :88844974-88844973 - 88832681-021 نمابر :   88832899-021

جدول هزینه ثبت نام
پرداخت قبل ازدوره 460 هزار تومان پرداخت بعد ازدوره 560 هزار تومان

همکاران ما